Semestr Europejski – rekomendacje dla Polski
21 maja 2020

Semestr Europejski – rekomendacje dla Polski

Komisja Europejska opublikowała projekty rekomendacji gospodarczych w ramach Semestru Europejskiego dla krajów członkowskich UE. W tym roku uwzględniają one specyficzną sytuację społeczno-gospodarczą związaną z pandemią COVID-19.

Rekomendacje skonstruowano wokół dwóch celów: ograniczenia negatywnych społeczno-gospodarczych skutków pandemii w krótkim okresie oraz osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego w perspektywie krótko- i średnioterminowej, sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej dostępny jest tutaj.

Konfederacja Lewiatan

Tekst rekomendacji dostępny jest tutaj