„Silna Europa w świecie wyzwań” – hasłem przewodnim Prezydencji Chorwackiej
21 stycznia 2020

„Silna Europa w świecie wyzwań” – hasłem przewodnim Prezydencji Chorwackiej

„UE stoi przed wieloma wyzwaniami. Świat z dnia na dzień staje się coraz bardziej złożony, liczba naszych zadań rośnie, podobnie jak liczba tych, którzy oferują proste odpowiedzi i szybkie rozwiązania, często bezzasadne i oparte na fałszywych informacjach. Rosną oczekiwania naszych obywateli. Musimy się do nich zbliżyć, wysłuchać ich i odpowiedzieć na ich obawy” – powiedział premier Chorwacji Andrej Plenkovic, przedstawiając priorytety Chorwackiej Prezydencji w Parlamencie Europejskim.

Hasłem Chorwackiej Prezydencji w Radzie UE jest „Silna Europa w świecie wyzwań” . Jednym z ważniejszych zadań będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie Wieloletniego Budżetu UE na lata 2021-2027, w której kluczowe dla Chorwacji będzie zachowanie istoty polityki spójności i polityki rolnej, przy jednoczesnym znalezieniu finasowania na nowe wyzwania. Ponadto, szczególna uwaga zostanie poświęcona wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu, na który potrzebne są także odpowiednie finansowanie.

Mówiąc o Brexicie, Premier Plenkovic powtórzył, że istnieje chęć ukończenia uporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, ale okres 11 miesięcy na zawarcie porozumienia w sprawie przyszłych stosunków między Wielką Brytanią a UE jest niezwykle krótki.

Podczas prezydencji Chorwacji w Radzie UE rozpocznie się konferencja na temat przyszłości Europy, której celem jest zbliżenie UE do obywateli i umocnienie jej legitymacji demokratycznej. Będzie to okazja do zrozumienia, co doprowadziło do Brexitu i co jest źródłem wzrastającego eurosceptycyzmu i populizmu w wielu państwach UE. Taka Konferencja powinna gwarantować zaangażowanie wszystkich państw członkowskich, parlamentów narodowych i obywateli.

Czego jeszcze możemy spodziewać się po prezydencji chorwackiej? W ramach hasła „Silna Europa w świecie wyzwań” zawierają się jej cztery priorytety:

1) Europa, która się rozwija. Zagwarantowanie konkurencyjności gospodarki UE poprzez dalsze pogłębianie jednolitego rynku, digitalizacji, inwestycje w badania i innowacje, większą dostępność wysokiej jakości pracowników i możliwość uczenia się przez całe życie, rozwijanie nowych umiejętności dostosowanych do przyszłych miejsc pracy.

2) Europa, która się łączy. W celu osiągnięcia pełnej spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej należy rozwijać infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową.

3) Europa, która chroni. Wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, zapewniając bardziej skuteczną kontrolę granic zewnętrznych, pełną interoperacyjność systemów informatycznych, wzmocnienie odporności na zewnętrzne zagrożenia hybrydowe i cyfrowe, a także znalezienie kompleksowego rozwiązania dla zrównoważonej migracji oraz polityki azylowej.

4) Wpływowa Europa. Wiarygodność w stosunkach międzynarodowych odzwierciedla odpowiedzialne podejście, zwłaszcza wobec własnego sąsiedztwa, od wschodu do południa, w tym wobec Bałkanów Zachodnich. Chorwacja będzie chciała otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią, pomimo tego, że Rada Europejska odmówiła tego w październiku ubiegłego roku.

Konfederacja Lewiatan

Autor: Adam Dorywalski, Biuro Lewiatana w Brukseli