Składanie oświadczeń określonych w art. 26 ust. 7a ustawy CIT – postulat Lewiatana
10 czerwca 2022

Składanie oświadczeń określonych w art. 26 ust. 7a ustawy CIT – postulat Lewiatana

Uwzględniając zgłaszane przez firmy członkowskie Konfederacji Lewiatan postulaty pilnej korekty przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie składania oświadczeń określonych w art. 26 ust. 7a ustawy CIT, zwracam się z prośbą o uwzględnienie przedstawionego w załączonym piśmie postulatu. W szczególności, zgodnie z uzyskanymi informacjami, Ministerstwo Finansów przekazało stanowisko do Lubelskiego Urzędu Skarbowego stanowisko, iż formularz WH-OSC może być składany tylko dwukrotnie zgodnie z przedstawionymi wątpliwościami interpretacyjnymi. Stanowi to ogromne zaskoczenie na rynku i wprowadzi duże perturbacje co do poboru i zwrotu podatku źródła. Doradcy podatkowi oraz biznes przy interpretacji przepisów w zakresie podatku u źródła przyjęli, iż intencją ustawodawcy było umożliwienie płatnikom składanie oświadczeń WH- OSC przez cały rok podatkowy płatnika. Prosimy o bardzo pilne zajęcie stanowiska i odpowiedź.

KL/228/109/PP/2022

Pobierz