Skutki pandemii najbardziej odczuwają osoby zatrudnione w mikrofirmach
17 marca 2021

Skutki pandemii najbardziej odczuwają osoby zatrudnione w mikrofirmach

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób, w lutym 2021 roku wyniosło 6334 tys. W stosunku do poprzedniego miesiąca było wyższe o 0,3%. W porównaniu do ostatniego miesiąca sprzed pandemii, czyli do lutego ubiegłego roku, obserwujemy spadek liczby zatrudnionych. Wzrosło również przeciętne wynagrodzenie. W lutym br. wyniosło 5568,2 zł i było wyższe w skali roku o 4,5% – podał GUS.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Rok wcześniej w przedsiębiorstwach pracowało 6445,9 tys. osób, czyli mamy spadek o 1,7% (o 111,9 tys. osób), co pokazuje, że popyt na pracę nie wrócił jeszcze – mimo próby odrobienia spadku głównie z okresu pierwszego lockdownu – do poziomu sprzed kryzysu. Wydaje się więc, że widoczny w poprzednich latach trend wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach załamał się.

Można zadać sobie pytanie, co stało się z osobami, które nie pracują w tych przedsiębiorstwach objętych badaniem. Można założyć, że część z nich – mając uprawnienia – zdecydowała się na przejście na emeryturę, część zasiliła szeregi bezrobotnych. Jednym ze zjawisk, jakie były obserwowane na rynku pracy w ubiegłym roku jest wzrost pracujących w rolnictwie (o około 100 tys.), więc można również założyć, że część osób pracujących przed pandemią w przedsiębiorstwach została we wspólnym gospodarstwie rolnym. Ucieczka do nadal niskoproduktywnego sektora gospodarki jest formą ukrytego bezrobocia.

Co ciekawe, rośnie przeciętne wynagrodzenie w firmach. W lutym br. wyniosło 5568,82 zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 4,5%. Według GUS podwyżki płac są obserwowane we wszystkich sekcjach PKD – najwyższe w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca” (11,3%), najniższe w sektorze „Górnictwo i wydobywanie” (3,1%).

Dobra sytuacja rynku pracy, mierzona wyłącznie stopą bezrobocia czy przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw może stanowić pewną iluzję. Spadająca liczba pracujących w firmach zatrudniających powyżej 10 osób jest tylko sygnałem ostrzegawczym. Obecny czas wydaje się sprzyjać pogłębianiu się różnić pomiędzy osobami pracującymi w stosunkowo dużych jak na polski rynek pracy przedsiębiorstwach. Tam płace rosną nie tylko z uwagi na podnoszenie płacy minimalnej, ale również w związku z wypracowanym zyskiem, a zatrudnienie jest względnie bezpieczne. A osobami (zresztą liczniejszymi, bo stanowiącymi około 10 mln) pracującymi w mikrofirmach lub samozatrudnionych, które w większym stopniu odczuwają skutki pandemii, gdyż bardziej narażone są na zakażenie, a popyt na realizowane przez te firmy usługi jest mało stabilny.

Konfederacja Lewiatan