Spółka cywilna będzie bardziej przyjazna
05 października 2022

Spółka cywilna będzie bardziej przyjazna

Nowelizacja przepisów dotyczących spółki cywilnej, zaproponowana przez resort rozwoju i technologii, nie tylko uprości dostęp do informacji o spółce, ale też zmniejszy część formalności z nią związanych.

– Ważna podkreślenia jest propozycja wprowadzenia jednego wniosku obejmującego dotychczasowe formularze oraz tzw. ,,jednego okienka”. Rejestrem docelowym spółki cywilnej będzie CEIDG. To dobry wybór, choćby z powodu sprawności tego rejestru i ze względu na nieodpłatność. Zatem przedsiębiorcy, czy też w ogóle obywatele, dostaną możliwość zapoznania się z wieloma informacjami na temat spółek cywilnych – w tym danymi dotyczącymi wspólników – w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Będzie także możliwość pobrania zaświadczenia o spółce cywilnej w postaci wydruku z CEIDG – mówi Adrian Zwoliński,  ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

Ciekawym rozwiązaniem jest też wprowadzenie uniwersalnego wzoru umowy spółki cywilnej. Zawarcie umowy przy wykorzystaniu tego wzoru będzie wymagało wypełnienia formularza udostępnionego w CEIDG i opatrzenia umowy przez wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym.

– Trudno ocenić funkcjonalność takiego rozwiązania – to okaże się w praktyce – natomiast pozostawienie tej opcji przedsiębiorcom jest dobrym kierunkiem, zwłaszcza jeśli chodzi o cyfryzację. Podobnie dobrym pomysłem, świadczącym o pragmatycznym i ewolucyjnym podejściu, jest skupienie się na tym etapie głównie na rozwiązaniach obejmujących przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, których to głównie dotyczy tematyka spółki cywilnej – dodaje Adrian Zwoliński.

Zaletą spółki cywilnej – będącej przecież umową – jest jej umowność, mniejszy poziom sformalizowania oraz możliwość realizacji różnej współpracy przez przedsiębiorców. Obecnie publicznie dostępne informacje dotyczące spółki cywilnej są rozproszone i niepełne. Nie sprzyja to transparentności np.: przy podejmowaniu współpracy gospodarczej z podmiotami wchodzącymi w skład spółki cywilnej.

Konfederacja Lewiatan