Spółka publiczna najlepszą formą prawną dla REIT- ów
10 czerwca 2021

Spółka publiczna najlepszą formą prawną dla REIT- ów

• Forma prawna REIT-ów, czyli spółek inwestujących w nieruchomości, które przynoszą dochód z najmu, powinna zapewnić transparentność, bezpieczeństwo, ale i elastyczność oraz dostępność dla inwestora.
• Najlepszą formą prawną dla takich podmiotów byłaby spółka akcyjna z wymogiem notowania na rynku regulowanym (GPW), tj. spółka publiczna – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Można wskazać kilka zalet takiej formuły. Przykładowo jest bardziej przystępna oraz nieobarczona wysokim progiem wejścia dla inwestora indywidualnego. Jest też atrakcyjną formą pozyskania kapitału. Ponadto instytucje prawne oraz przepisy organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa obrotu giełdowego (w tym obowiązki informacyjne), czy też środowisko standardów na GPW w formie ładu korporacyjnego zwiększają bezpieczeństwo inwestowania. Z perspektywy praktycznej spółka publiczna jest względnie łatwą formą do legislacyjnego zastosowania jeśli chodzi o REIT-y – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Niedawno został powołany specjalny międzyresortowy zespół, który rozpocznie prace nad ustawą o REIT-ach. To kolejna próba wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tych specjalnych podmiotów gospodarczych (spółek lub funduszy) inwestujących w najem nieruchomości. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT-y, jako FINN-y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), zakończył się na etapie Sejmu i nie został uchwalony.

Konfederacja Lewiatan