Spory zbiorowe pracy – uwagi Lewiatana
17 sierpnia 2022

Spory zbiorowe pracy – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad projektem ustawy o sporach zbiorowych pracy (pismo z dnia 15 lipca br., znak: DDP-I.0210.17.10.2022.KZP), Konfederacja Lewiatan przesłała opracowane uwagi do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

KL/310/152/RL/2022

Pobierz