Spotkanie BusinessEurope z Premierem Ukrainy Denysem Szmychalem
11 lutego 2021

Spotkanie BusinessEurope z Premierem Ukrainy Denysem Szmychalem

Premier Ukrainy mówił przede wszystkim o tym jak ważne dla  wzrostu gospodarczego jest przyciąganie inwestycji zagranicznych oraz dalsze zbliżanie i integracja jego kraju z UE, czemu towarzyszy ambitny program reform wymiaru sprawiedliwości. Ma on poprawić praworządność, ochronę własności prywatnej i inwestycji, umocnić wolność gospodarczą i swobodny przepływ kapitału.

 

Jak podkreślił Denys Szmychal, Ukraina ma zamiar sprostać wyzwaniom stawianym przez UE, związanym z Nowym Zielonym Ładem oraz digitalizacją. Dlatego bardzo ważne w najbliższych latach będzie ograniczenie emisji spalin i śladu węglowego m.in. poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Premier podkreślał także, że w planach jest budowa sieci 5G, rozwój turystyki oraz dalsze stawianie na sektor rolniczy, o czym świadczą ambitne plany inwestycyjne dot. irygacji na południu Ukrainy. Niedługo opublikowana zostanie także mapa pokazująca, gdzie znajdują się pierwiastki ziem rzadkich, z myślą o przyciągnięciu zagranicznych inwestorów. Premier zachęcał także, aby odwiedzać stronę: https://ukraineinvest.gov.ua/guide/, na których publikowane są informacje dla inwestorów.

„Bardzo cieszy nas, że dla  Ukrainy tak ważna jest integracja europejska oraz, że traktuje ona poważnie wyzwanie związane nie tylko z korupcją, ale także z zieloną i cyfrową transformacją. Stwarza to możliwości dla naszych firm, aby inwestowały na Ukrainie” – mówi Kinga Grafa.

„Dobrze, że Ukraina ma plan w jaki sposób chronić praworządność i wolność gospodarczą. Jest to warunek sine qua non, aby coraz więcej naszych firm chciało wchodzić na rynek ukraiński, a także fundament dla bliższej współpracy na linii Kijów-Bruksela” – stwierdza Adam Dorywalski.

 

Konfederacja Lewiatan