Spotkanie D9+ i B9+ w Brukseli – dyskusja wokół wyzwań cyfrowych UE
15 grudnia 2023

Spotkanie D9+ i B9+ w Brukseli – dyskusja wokół wyzwań cyfrowych UE

fot. Unsplash / Shahadat Rahman

4 grudnia br. odbyło się spotkanie D9+/B9+ (czołowych organizacji biznesu z udziałem resortów cyfryzacji/przedstawicieli administracji rządowej z Polski, Belgii, Czech, Estonii, Danii, Finlandii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii i Szwecji). Gospodarzem spotkania był rząd belgijski we współpracy z belgijskimi organizacjami biznesu.

Na spotkaniu plenarnym, w formule okrągłego stołu, przedstawiciele biznesu B9+ wezwali przedstawicieli grupy D9+ do prac nad pogłębieniem współpracy administracji i biznesu na rzecz zorientowanej na zewnątrz, bezpiecznej, konkurencyjnej, innowacyjnej i pro-przedsiębiorczej UE. Wspólnie zastanawialiśmy się jak promować otwartą i ambitną agendę handlu cyfrowego UE, wzmocnić zdolności i warunki, które umożliwią realizację ambitnych celów Cyfrowej Dekady.

Dalsza część spotkania odbywała się w grupach roboczych.

Pani Prezes Jolanta Jaworska uczestniczyła w dyskusji na temat infrastruktury cyfrowej, moderowanej przez rząd belgijski, koncentrując się na infrastrukturze telekomunikacyjnej, przyszłości telekomunikacji i jej potrzebach, a także bezpieczeństwie ekonomicznym 5G/6G.

W toku dyskusji zwrócona została uwaga na potrzebę zdefiniowania krytycznych technologii, które wzmocnią konkurencyjność UE i wesprą rozwój oraz znalezienia obszarów niszowych dla przyszłej współpracy UE / D9+ przy wsparciu ze strony nauki i biznesu w zakresie badań i rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji / kwantowej, chipów, a także komercjalizacji i wdrażania. Podkreślona została potrzeba współpracy z podobnie myślącymi krajami z państw trzecich (like-minded countries) w takich obszarze jak chmura, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo.

Z kolei p. Aleksandra Musielak wzięła udział w dyskusji poświęconej omówieniu wyzwań związanych z cyfryzacją usług publicznych. Dyskusja koncentrowała się wokół wyzwań w rozwoju Portfela Tożsamości Cyfrowej. Jedną z najważniejszych kwestii poruszonych podczas spotkania było to, jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa Cyfrowego Portfela i chronić prywatność użytkowników, dając im jednocześnie kontrolę nad ich danymi. Uczestnicy debaty wskazywali na brak wspólnych standardów związanych tak z bezpieczeństwem, jak i wspólną architekturą techniczną oraz ramami odniesienia w pracach nad przyszłymi rozwiązaniami (tzw. „toolbox”).

Rozporządzenie regulujące eWallet ma zostać opublikowane wkrótce, a państwa członkowskie UE mają tylko 2 lata na zintegrowanie własnych aplikacji z Portfelem, począwszy od publikacji rozporządzenia.

 


Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego

Tekst dla grudniowego wydania newslettera Brussels Headlines