Spotkanie Egelund Network
10 września 2020

Spotkanie Egelund Network

9 września odbyło się cykliczne spotkanie Egelund Network –  przedstawicieli organizacji pracodawców ze Skandynawii, regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej tj. z Niemiec, Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Czech. Konfederację Lewiatan reprezentowali Sonia Buchholtz (ekspertka ekonomiczna) i Adam Dorywalski (ekspert ds. UE w Brukseli).

 

Tematem rozmów była wspólna koordynacja naszych działań dot. szeroko pojętych spraw społecznych procedowanych aktualnie przez instytucje UE, takich jak płaca minimalna, filar spraw społecznych, prawo do „odłączenia się” czy też unijna agenda umiejętności. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że przede wszystkim w kwestii podnoszenia kwalifikacji pracownika, pracodawcy mogą wnieść bardzo dużo pozytywnego do dyskusji przedstawiając Komisji Europejskiej swoje propozycje niektórych rozwiązań. Naszym zdaniem Unia powinna wytyczać ogólny kierunek zmian, natomiast bardziej szczegółowe regulowanie spraw społecznych takich jak chociażby płaca minimalna powinno odbywać się na szczeblu krajowym, a nie unijnym.

 

Konfederacja Lewiatan