Spotkanie ekspertów Lewiatana z ministrem finansów
06 czerwca 2024

Spotkanie ekspertów Lewiatana z ministrem finansów

Michał Grubka MF

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz firm członkowskich spotkali się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim oraz z reprezentacją resortu finansów.

Ministrowi finansów towarzyszyli Marcin Łoboda – sekretarz stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Zbigniew Stawicki – podsekretarz stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Jarosław Neneman – podsekretarz stanu  oraz dyrektorzy kluczowych departamentów podatkowych.

Minister Domański zadeklarował pełną otwartość resortu finansów do współpracy z przedstawicielami przedsiębiorców. Jak podkreślał, dostrzega wartość konsultacji społecznych, ponieważ dzięki temu tworzone prawo jest bardziej przyjazne biznesowi. W jego ocenie sytuacja gospodarcza jest dobra, pomimo że cały czas funkcjonujemy w bardzo trudnych warunkach związanych z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Budżet państwa jest napięty w wyniku konieczności przeznaczania 4% PKB na obronność.

Szef resortu jest świadomy potrzeby przyspieszenia transformacji energetycznej Polski jako kluczowej dla zachowania konkurencyjności naszej gospodarki, zadeklarował działania w tym kierunku.

Fot. Michał Grubka MF

Apel o utworzenie zespołu monitorującego rozbieżności interpretacyjne w prawie podatkowym

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan podkreślali pozytywną zmianę w podejściu resortu finansów do konsultacji społecznych, w szczególności przy tak ważnych i trudnych dla przedsiębiorców projektach, jak wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur czy implementacja przepisów o globalnym minimalnym podatku.

Zaapelowali o utworzenie Zespołu/Rady składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Finansów i przedsiębiorców, którego zadaniem będzie monitorowanie rozbieżności interpretacyjnych w prawie podatkowym oraz analizowanie, czy wchodzące w życie przepisy są stosowane zgodnie z celem, jaki przyświecał ich uchwaleniu. Eliminowanie niejasności, które pojawiają się na etapie stosowania przepisów, ograniczy niepotrzebne spory podatników z organami podatkowymi, które nierzadko trwają latami i kończą się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przedstawiciele resortu są otwarci na taką współpracę.

Michał Grubka MF

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia podatkowe, w szczególności skutki wprowadzenia globalnego podatku minimalnego w kontekście utraty przez firmy preferencji podatkowych wynikających z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych oraz z ulg na działalność B+R.

Michał Grubka MF

Przedsiębiorcy zaapelowali o zmiany w raportowaniu schematów podatkowych, reformę poboru podatku u źródła, uchylenie krajowego podatku minimalnego oraz jak najszybsze przekazanie do konsultacji społecznych projektu zmian w opodatkowaniu budowli podatkiem od nieruchomości.

Michał Grubka MF

Dyskutowano także o kwestiach wdrożenia dyrektywy o kredytach zagrożonych i pracach Lewiatana nad pakietem wierzycielskim. Omówiono możliwość zapewnienia krajowego standardu raportowania ESG, plany ministerstwa w kwestii funkcjonowania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) oraz zagadnienia związane z zieloną transformacją polskiej gospodarki.

Na spotkaniu Konfederację Lewiatan reprezentował prezydent organizacji Maciej Witucki, delegacja Rady Podatkowej Lewiatana, przedstawiciele rynku finansowego, energetyki, motoryzacji, telekomunikacji oraz przedsiębiorcy działający w branży produkcyjnej i nowoczesnych technologii. Spotkanie odbyło się 5 czerwca.

Michał Grubka MF

 

Michał Grubka MF