Spotkanie o priorytetach polskiej prezydencji w Radzie UE
22 maja 2024

Spotkanie o priorytetach polskiej prezydencji w Radzie UE

Konfederacja Lewiatan zorganizowała kolejne wydarzenie w ramach cyklu „Spotkania z Prezydencją”. Tym razem członkowie i eksperci Lewiatana mieli okazję porozmawiać z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, podsekretarz stanu w pionie ds. Unii Europejskiej w KPRM, która odpowiada za przygotowania do nadchodzącej prezydencji Polski w Radzie UE.

Spotkanie było okazją do omówienia istotnych kwestii związanych z nadchodzącą polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej oraz bieżących problemów, z którymi mierzą się polscy przedsiębiorcy. Przewodnictwo Polski w Radzie UE rozpocznie się 1 stycznia 2025 r. i potrwa sześć miesięcy.

Priorytety i cele polskiej prezydencji

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przedstawiła główne priorytety i cele, jakie Polska zamierza realizować w trakcie swojej prezydencji. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in.:

  • wspieranie zrównoważonego rozwoju,
  • cyfryzacja gospodarki,
  • wzmocnienie współpracy na rynku wewnętrznym UE,
  • zwiększenie działań na rzecz równouprawnienia.

Przed polską prezydencją stoi wiele wyzwań – nowe otwarcie instytucjonalne po wyborach unijnych, nadchodzące wybory amerykańskie, a także walka z dezinformacją.

Spostrzeżenia i obawy przedsiębiorców

Będzie to pierwsza prezydencja nowego cyklu legislacyjnego, z nowym Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską, co daje Polsce również szansę wpływu na kształtowanie dokumentów strategicznych, które będą wyznaczały kierunek rozwoju UE w kolejnych latach. Współpraca pomiędzy administracją publiczną a sektorem prywatnym będzie również kluczowa dla skutecznego prowadzenia polityki na szczeblu europejskim w tym okresie.

Podczas spotkania członkowie Lewiatana reprezentujący różne branże mieli również okazję przedstawić swoje spostrzeżenia i obawy dotyczące aktualnych wyzwań, z którymi spotykają się w swojej działalności. W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie takie jak konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekowego, stworzenia europejskiego ładu przemysłowego i mechanizmów wsparcia MŚP w transformacji, harmonizacji przepisów oraz problem przeregulowania na poziomie UE. Spotkanie zakończyło się konstruktywną wymianą poglądów i pomysłów na dalszą współpracę pomiędzy administracją państwową a przedstawicielami Lewiatana.