Spotkanie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan
27 kwietnia 2023

Spotkanie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan

Działania Konfederacji Lewiatan w województwach, wyzwania dla małych i średnich firm oraz postulaty środowiska dotyczące stanowienia prawa, zielonej transformacji czy regulacji podatkowych to główne tematy spotkania Rady Regionów Lewiatana.

Za nami kolejne spotkanie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan z udziałem prezydenta Macieja Wituckiego i ekspertów Lewiatana. W gronie przedstawicieli Związków Regionalnych kontynuujemy prace nad agendą merytoryczną działań na poziomie centrali i w odniesieniu do naszych aktywności w poszczególnych województwach.

Dyskusja nad dekalogiem Lewiatana

Podczas spotkania członkowie Rady rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach dla małego i średniego biznesu i postulatach środowiska w krytycznych obszarach: stanowienia prawa, zielonej transformacji, rynku pracy i regulacji podatkowych.

Regionalny Głos Biznesu jest kluczowy, co staje się szczególnie ważne w okresie przedwyborczym i trudnej sytuacji gospodarczej czasu inflacji i niepewności związanej z sytuacją w Ukrainie.

Przedstawiciele Rady Regionów wzięli też udział w warsztatach z komunikacji medialnej prowadzonych przez dyrektorkę i eksperta Departamentu Komunikacji Lewiatana.

Kolejne spotkanie Rady Regionów odbyło się w dniach 25-26 kwietnia w Warszawie.

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan to kolegialny organ działający w ramach Konfederacji Lewiatan, składający się z Prezesów Związków Regionalnych. Aby działać lepiej, łączymy siły, uczymy się od siebie nawzajem i podejmujemy wspólne działania. Związki Regionalne działają w 16 województwach i mają siedziby w 26 miastach.