Spotkanie wiceminister Aliny Nowak z przedstawicielami Rady Regionów
17 czerwca 2020

Spotkanie wiceminister Aliny Nowak z przedstawicielami Rady Regionów

17 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Regionów z Aliną Nowak, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczył w nim też prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Tematem spotkania były przede wszystkim instrumenty wsparcia przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19. Członkowie Lewiatana postulowali przede wszystkim o ułatwienia w dostępie do środków przeznaczonych dla przedsiębiorców m.in. przez zmniejszenie biurokracji, wprowadzenie jednoznacznych interpretacji zapisów we wnioskach oraz skrócenie czasu oczekiwania na pomoc.

Wiele uwagi poświęcono również pytaniom o to, czy rząd przewiduje przedłużenie wsparcia i w jakiej formie. Jednym z wniosków na przyszłość było zmniejszenie liczby instrumentów i skoncentrowanie się na tych, które mają największy wpływ na utrzymanie zatrudnienia.

Minister Alina Nowak stwierdziła, że wsparcie przedsiębiorców jest szczególnie ważnym celem dla ministerstwa oraz zadeklarowała chęć współpracy i możliwość dalszych spotkań. Ustalono, że sprawy zgłoszone w trakcie spotkania zostaną zebrane, opisane i przekazane do resortu pracy.

Konfederacja Lewiatan