Spotkanie z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Dombrovskisem o relacjach handlowych UE – USA
15 września 2020

Spotkanie z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Dombrovskisem o relacjach handlowych UE – USA

14 września odbyło się spotkanie BusinessEurope w formie online z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem, który teraz pełni także obowiązki Komisarza ds. Handlowych. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Konfederacji Lewiatan – Kinga Grafa, Dyrektor biura w Brukseli, Andrzej Rudka, Doradca Zarządu ds. Międzynarodowych oraz Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w biurze w Brukseli.

 

Spotkanie było bardzo dobrą okazją do zaprezentowania po raz pierwszy publicznie stanowiska BusinessEurope pt. „UE i USA – jak zbudować pozytywną agendę” , w którego opracowaniu aktywny udział  brała także Konfederacja Lewiatan. Wzywamy w nim odpowiednich decydentów w UE i USA do ustanowienia sformalizowanej platformy strategicznego dialogu wysokiego szczebla dot. handlu i współpracy gospodarczej. Ta nowa platforma, w przeciwieństwie do poprzednich ram dialogu, powinna nadać wagę polityczną na poziomie, który odzwierciedlałby znaczenie stosunków transatlantyckich.

Wiceprzewodniczący Dombrovskis bardzo pozytywnie odniósł się do zaprezentowanego stanowiska BusienessEurope, podkreślając jednocześnie wagę relacji transatlantyckich dla rozwoju gospodarczego i mówiąc o wyzwaniach: „priorytetem dla Europy jest rozwiązywanie trwających sporów, znalezienie wspólnej płaszczyzny i przywrócenie pozytywnej narracji”. Jak słusznie zauważył, stosunki transatlantyckie to najważniejszy przepływ handlowy na świecie, a handel towarami i usługami jest wart ponad 1 trylion euro rocznie, czyli ponad 2,5 miliarda euro dziennie. W związku z tym Wiceprzewodniczący Komisji wyraził zadowolenie z niedawno zawartej umowy pomiędzy UE a USA dot. obniżki ceł: „Te wzajemne obniżki ceł są pierwszymi tego typu obniżkami, jakie negocjowaliśmy od ponad dwóch dekad. Tak więc, podczas gdy z ekonomicznego punktu widzenia to dość mała sprawa, to z politycznego punktu widzenia jest to uzasadnione, by mówić, że jest to całkiem duża sprawa!” W konsekwencji zawartego porozumienia dojdzie do obniżenia amerykańskich ceł na europejski eksport o wartości około 160 milionów dolarów rocznie na takie produkty jak szkło kryształowe i zapalniczki. UE natomiast zniesie cła na import żywych i mrożonych produktów z homara z USA, szacowanych na 111 milionów dolarów rocznie.

Bliska i partnerska współpraca pomiędzy UE i USA jest kluczowa dla funkcjonowania naszych gospodarek i wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią. Gospodarki UE i USA odpowiadają razem za około połowę całego światowego PKB i prawie jedną trzecią światowych przepływów handlowych. Inwestycje po obu stronach Atlantyku są prawdziwą siłą napędową stosunków transatlantyckich, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Podczas spotkania, zarówno przedstawiciele firm, jak i Komisji Europejskiej zgodzili się co do tego, że trzeba działać na rzecz przezwyciężenia różnic i zacieśniania relacji, na zasadach partnerskich – powiedziała Kinga Grafa, dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Zdaniem Adama Dorywalskiego eksperta ds. UE w biurze w Brukseli: „W interesie zarówno UE jak i USA leży dalsze pogłębianie relacji handlowych. Z tego powodu obie strony powinny przyjąć sekwencyjne podejście do negocjacji, zaczynając rozmowy od ceł na wszystkie towary przemysłowe i stopniowo rozszerzając je w przypadku powodzenia na takie obszary, jak rolnictwo, zamówienia publiczne, usługi i inwestycje. Na pewno byłoby to bardzo pomocne w odbudowaniu gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa.”

Kilka lat temu wydawało się, że nastąpi historyczny przełom i zawarta zostanie ogólna transatlantycka umowa handlowa pomiędzy UE i USA, obejmująca możliwie szeroki wachlarz zagadnień. Poprawiłoby to istotnie wzajemne relacje i dało dodatkowy impuls dla rozwoju wzajemnych relacji biznesowych. Miała to być swego rodzaju odpowiedź m.in. na ‘zagrożenia’ wynikające z rosnącej konkurencji ze strony państw azjatyckich, przede wszystkim Chin. Niestety, zmiany polityczne w Stanach Zjednoczonych oraz w gospodarce światowej, spowodowały niemal całkowite porzucenie tych ambitnych planów. W tej sytuacji, jeśli niemożliwe są rozwiązania całościowe, cenne są próby podejmowania rozwiązań w kwestiach cząstkowych. Inicjatywa Business Europe wpisuje się w ten pozytywny trend. A jednym z pilnych celów jest ewentualne uniknięcie nałożenia ogłoszonych już wzajemnych sankcji na handel w bardzo istotnych obszarach, jak np. w przemyśle lotniczym (konflikt o subsydia dla Airbusa i Boeinga). Gra jest naprawdę warta świeczki! – podsumowuje z kolei Andrzej Rudka, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Pełna treść przemówienia Wiceprzewodniczacego Dombrovskisa znajduje się tutaj: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis/announcements/eu-trade-speech-evp-dombrovskis-businesseurope-event-eu-us-how-build-positive-agenda_en

 

Konfederacja Lewiatan