Stanowiska

Stanowiska

6 czerwca 2020

Stanowisko do druków sejmowych: nr 382, nr 382-A, nr 390, nr 390-A

Więcej
4 czerwca 2020

Stanowisko do projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Więcej
1 czerwca 2020

Stanowisko w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Więcej
29 maja 2020

Stanowisko Rady OZE KL

Więcej
28 maja 2020

Stanowisko w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Więcej
28 maja 2020

Stanowisko do druku sejmowego nr 382, nr 382-A

Więcej
27 maja 2020

Uwagi do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Więcej
27 maja 2020

Postulaty przedsiębiorców dotyczące prawa podatkowego – tarcza 4.0

Więcej
27 maja 2020

Stanowisko dotyczące praktycznych skutków zakazu handlu w obiektach powyżej 2000m2

Więcej
27 maja 2020

Stanowisko do druku nr 382

Więcej