Pomoc obywatelom Ukrainy – uwagi Lewiatana
07 lutego 2024

Pomoc obywatelom Ukrainy – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 188) Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/72/23/NK/2024

Pobierz