Stanowisko do druku nr 382
27 maja 2020

Stanowisko do druku nr 382

W nawiązaniu do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przekazuje propozycje poprawek do ww. ustawy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/279/197/AG/2020