Stanowisko do druku sejmowego nr 382, nr 382-A
28 maja 2020

Stanowisko do druku sejmowego nr 382, nr 382-A

W związku z planowanym w dniu dzisiejszym przez Sejm RP rozpatrzeniem sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382, nr 382-A), Konfederacja Lewiatan, przedstawia stanowisko do projektu ustawy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/282/199/AM/2020