Stanowisko do koncepcji Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act and Digital Markets Act)
16 listopada 2020

Stanowisko do koncepcji Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act and Digital Markets Act)

W związku z planowany posiedzeniem połączonych sejmowych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej, w trakcie którego zaopatrzeniu poddana zostanie informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska w sprawie prac nad Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA), ze szczególnym uwzględnieniem ponownego otwarcia dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego (2000/31/WE) oraz znaczenia tych regulacji dla rozwoju polskiego sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko do koncepcji Kodeksu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/536/372/AM/2020