Stanowisko do projektu dyrektywy o odpowiednim minimalnym wynagrodzeniu w UE (2020/0310 (COD))
05 listopada 2020

Stanowisko do projektu dyrektywy o odpowiednim minimalnym wynagrodzeniu w UE (2020/0310 (COD))

W nawiązaniu do przekazanego projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej – Projekt dyrektywy
o odpowiednim minimalnym wynagrodzeniu w UE, przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz
KL/519/360/RL/2020