Stanowisko do projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych
13 sierpnia 2020

Stanowisko do projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (pismo z dnia 15 lipca 2020 r. znak: DDP-I.0210.4.13.2020.JŻ), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/375/265/1032/RL/2020