Stanowisko do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty
26 maja 2020

Stanowisko do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

W nawiązaniu do przekazanego do Sejmu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (druk nr 238), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan, wraz z propozycjami poprawek
do ww. ustawy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/265/186/AG/2020