Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej
18 września 2020

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/435/310/DG/2020