Stanowisko do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
06 października 2020

Stanowisko do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (druk 207), mając na uwadze uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ww. ustawy, przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/464/332/DG/2020