Stanowisko do zmian w ustawach o Kodeksie pracy, Prawie bankowym i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
04 listopada 2021

Stanowisko do zmian w ustawach o Kodeksie pracy, Prawie bankowym i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

W związku z otrzymaniem 25 października br. prośby o przedstawianie opinii przez Konfederację Lewiatan w przedmiocie Komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe stanowisko.

Konfederacja Lewiatan, KL/403/281/AZ/2021

Pobierz stanowisko