Stanowisko dot. Planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu COM
10 kwietnia 2020

Stanowisko dot. Planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu COM

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec dokumentu: Komunikat Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego
Zielonego Ładu.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/144/90/DZS/2020