Stanowisko dot. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu – „w zakresie dotyczącym podatku od cukru”
10 sierpnia 2020

Stanowisko dot. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu – „w zakresie dotyczącym podatku od cukru”

W imieniu pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan zwracamy uwagę, że przedmiotowa ustawa w art. 19 wprowadza zmiany do ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów – ustawa wprowadzającą „podatek cukrowy”.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/372/263/AG/2020