Stanowisko dotyczące praktycznych skutków zakazu handlu w obiektach powyżej 2000m2
27 maja 2020

Stanowisko dotyczące praktycznych skutków zakazu handlu w obiektach powyżej 2000m2

Przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące praktycznych skutków zakazu handlu w obiektach powyżej 2000m2, dotyczące określonych branż oraz stosowania art. 15ze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/281/198/DG/2020