Stanowisko FPP, KL oraz Pracodawców RP do projektu dyrektywy PE i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych
18 grudnia 2023

Stanowisko FPP, KL oraz Pracodawców RP do projektu dyrektywy PE i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

W związku z prowadzonymi pracami nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych
(COM(2021) 762 wersja ostateczna), przekazujemy stanowisko reprezentatywnych organizacji
pracodawców.

Pobierz