Stanowisko KL w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
17 sierpnia 2020

Stanowisko KL w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

W związku ze skierowaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 539), na posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych Konfederacja Lewiatan zgłasza propozycję zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), która to zmiana jest niezmiernie istotna z punktu widzenia prowadzonego przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych procesu inwestycyjnego.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/380/270/ED/2020