Stanowisko Konfederacji Lewiatan do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedłożonego 28 maja 2020.
07 lipca 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedłożonego 28 maja 2020.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku oznakowania opakowań wskazaniem frakcji odpadów, do jakiej powinno trafić opakowanie po zużyciu produktu oraz odpady produktu zawartego
w opakowaniu. Minister właściwy ds. środowiska ma określić wzory oznakowania opakowań.
Za nieprzestrzeganie wymagań przewidziano wysokie kary, a ustawa miałaby wejść w życie już 1 stycznia 2021.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/335/241/DG/2020