Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
31 sierpnia 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko w związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/402/286/DG/2020