Stanowisko Konfederacji Lewiatan dot. projektu rozporządzenia Ministra  Finansów w sprawie szczegółowych zasad wydzielenia organizacyjnego działalności  maklerskiej banku
21 grudnia 2023

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dot. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku

W związku z pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczegółowych zasad wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej
banku oraz czynności, które mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną
organizacyjnie albo inne jednostki organizacyjne banku Konfederacja Lewiatan przedstawia
stanowisko.

 

KL/508/213/PH/2023

Pobierz