Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu ustawy Prawo komunikacji Elektronicznej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej
23 marca 2021

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu ustawy Prawo komunikacji Elektronicznej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej

W nawiązaniu do toczących się obecnie prac rządowych nad projektem ustawy Prawo komunikacji Elektronicznej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko w zakresie dotyczącym usługi fakultatywnego obciążania rachunku oraz usług z dodatkowym świadczeniem, w kontekście ich skutków dla usług rynku finansowego, w szczególności usług ubezpieczenia.

Konfederacja Lewiatan, KL/133/96/AM/2021

Pobierz