Stanowisko Konfederacji Lewiatan – druk nr 642
13 października 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan – druk nr 642

W nawiązaniu do planowanego w dniu 15 października br. posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, podczas którego rozpatrywany będzie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/477/339/PP/2020