Stanowisko Konfederacji Lewiatan w formie głosu odrębnego dotyczące propozycji zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
17 marca 2021

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w formie głosu odrębnego dotyczące propozycji zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W związku z pracami Zespołu Roboczego ds. Konkurencji funkcjonującego w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczącymi propozycji zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Konfederacja Lewiatan pragnie wyrazić swój głos odrębny w zakresie wskazanej propozycji zmian przepisów.

Konfederacja Lewiatan, KL/123/89/AZ/2021

Pobierz