Stanowisko Konfederacji Lewiatan w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość
14 września 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość

Uwzględniając postulaty zgłaszane przez firmy członkowskie Konfederacji Lewiatan, apelujemy o możliwie szybkie przekazanie do konsultacji społecznych projektu ustawy implementującej przepisy Dyrektywy Rady UE 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE, w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/422/302/PP/2020