Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – założenia do nowego systemu ROP w Polsce
07 lipca 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – założenia do nowego systemu ROP w Polsce

Konfederacja Lewiatan od wielu lat zaangażowana jest w dialog dotyczący gospodarki odpadami w Polsce
i w Unii Europejskiej. Dzięki szerokiej reprezentacji wielu branż aktywnych w ramach Rady Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym (Rada GOZ) w Konfederacji, stanowisko wypracowane w sprawie Rozszerzonej
Odpowiedzialności Producenta (ROP) stanowi wspólny mianownik popierany przez kluczowych
interesariuszy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/326/236/DZS/2020