Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.
25 sierpnia 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (pismo z dnia 14 sierpnia 2020 r. znak: DPR-V.0210.1.3.2020.AP), Konfederacja Lewiatan przekazuje stanowisko.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/394/278/1158/RL/2020