Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia ePrivacy z dnia 4.11.2020 r. (sygn. 9931/20)
09 listopada 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia ePrivacy z dnia 4.11.2020 r. (sygn. 9931/20)

W nawiązaniu do zaproszenia do konsultacji najnowszej wersji rozporządzenie w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE, sygn. 9931/20 (dalej: rozporządzenie ePrivacy), które będzie omawiane na najbliższym posiedzeniu grupy roboczej Rady UE (WP TELE) dnia 11 listopada br., w załączeniu, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/523/363/AM/2020