Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388)
06 lipca 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388)

W związku ze skierowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388) na posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury,
Konfederacja Lewiatan przedstawia poniżej stanowisko do projektu ustawy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/336/242/AM/2020