Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
30 lipca 2020

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

W związku ze skierowaniem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 388, 503,503-A) na posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury,
Konfederacja Lewiatan przedstawia poniżej stanowisko do ustawy.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
Konfederacja Lewiatan, KL/359/255/AM/2020