Stanowisko Polski w sprawie wniosku dot. rozporządzenia PE i RE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – uwagi Lewiatana
20 maja 2022

Stanowisko Polski w sprawie wniosku dot. rozporządzenia PE i RE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na prośbę o uwagi do stanowiska Polski w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 517/2014 COM(2022) 150, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/193/88/AB/2022

Pobierz