Stanowisko Rady OZE w Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
26 sierpnia 2020

Stanowisko Rady OZE w Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Rada OZE w Konfederacji Lewiatan przygotowała stanowisko w związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/396/280/DG/2020