Stanowisko w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)
27 listopada 2020

Stanowisko w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)

W oczekiwaniu na propozycję ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mającej dać podstawę do wdrożenia w Polsce modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta zgodnie z wymogami znowelizowanej w 2018 r. dyrektywy o odpadach 2008/98/WE, przedstawiamy w załączeniu stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – założenia do nowego systemu ROP w Polsce.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/559/401/DZS/2020