Stanowisko w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawozdań
02 września 2020

Stanowisko w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawozdań

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/407/291/DG/2020