Stanowisko w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej
10 października 2020

Stanowisko w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej, w załączeniu przesyłam stanowisko Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/475/337/DG/202