Stanowisko w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
15 września 2020

Stanowisko w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 września 2020 r. znak PA3.8100.22.2020, kierujące do konsultacji społecznych projekt z dnia 2 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (nr 226 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/429/307/1258/PP/2020