Stanowisko w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
29 kwietnia 2020

Stanowisko w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344), Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycję poprawki polegającą na wprowadzeniu dostępu do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, dla pracowników firm produkujących produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki ochronne i wyroby medyczne, wpisanych do wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym przy wytwarzaniu produktów niezbędnych dla zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania
COVID-19.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/203/134/AG/2020